Usługi

Systemowe mocowanie torów

 • Wykonanie ciągłego, sprężystego mocowania szyn w technologi "podlewu ciągłego".
 • Podlewy punktowe podkładów w technologii "toru zielonego".
 • Montaż prefabrykowanych płyt żelbetonowych i mocowanie szyn w technologii szyny pływającej.
 • Piaskowanie, cięcie, szlifowanie i kotwienie węzłów, zwrotnic oraz rozjazdów.

Zabezpieczenia antykorozyjne obiektów inżynieryjnych

 • Sztywne i elastyczne zabezpieczanie powierzchni żelbetowych.
 • Powłoki elastyczne chodników mostowych.
 • Izolacje płyt.

Posadzki przemysłowe

 • Epoksydowe.
 • Poliuretanowe.
 • Wypełnianie dylatacji.

Oznakowanie dróg

 • Oznakowanie poziome:
  - cienkowarstwowe,
  - grubowarstwowe(strukturalne i gładkie),
  - montaż punktowych elementów odblaskowych.
 • Oznakowanie pionowe:
     - montaż znaków drogowych,
     - montaż tablic i drogowskazów,
     - urządzenia bezpieczeństwa ruchu.
 • Oznakowanie tymczasowe:
     - zamknięcia ulic i objazdy,
     - tymczasowe sygnalizacje świetlne,
     - projekty tymczasowej organizacji ruchu.
 • Usuwanie oznakowania:
     - szlifowanie,
     - frezowanie,
     - śrutowanie.